Významné stromy jsou všechny památné a jinak mimořádně významné stromy, jejich skupiny nebo stromořadí. Památnými pak mohou být vyhlášeny z následujících důvodů nebo jejich kombinací.
 
  • Stromy mimořádného vzrůstu
  • Stromy mimořádného stáří
  • Stromy, které mají zvláštní celkový vzhled
  • Stromy, které jsou krajinnými dominantami nebo výrazně přispívají ke krajinnému rázu
  • Stromy, upomínající na určitou historickou událost nebo pověst
  • Stromy, jež jsou součástí nějaké kulturní památky (kaple, kostel, hrad, zahrada…)
Významné stromy patří mezi naše přírodní bohatství. Převažují zde domácí listnaté dřeviny (lípy, buky, duby, javory, jasany…). U jehličnanů jsou to tisy, méně pak borovice. Se smrkem a ostatními jehličnany se setkáváme zřídka. Ojediněle jsou památnými stromy
vyhlašovány i nepůvodní dřeviny. (platany, sekvoje, jinany…) Nejčastějším důvodem k vyhlášení památného stromu je jeho mimořádná
mohutnost. U nejmohutnějších se pak ani na jiná kriteria nehledí, chráněná zůstávají dokonce mrtvá nebo dožívající torza starých stromů.
 
Při svých toulkách přírodou a to nejen za kešemi, jsme viděli mnoho těchto živých pamětníků několikasetleté minulosti. Vždy jsme jen pokorně stáli a koukali… Známá je i skutečnost, že stromy slouží jako celkem spolehlivý zdroj bioenergie. Známe mnoho lidí, kteří mají někde „svůj“ strom, ke kterému chodí a z něho energii čerpají.
 
Ne všechny stromy mají však to štěstí, že po celá staletí odolávají různým rozmarům počasí… Midlan si dodnes pamatuje, jak se, coby malý kluk, několikrát při výletu na hrad Kost zastavil u Semtinské lípy a provázkem, na kterém měl udělané uzle, měřil její obvod. Bohužel, příroda tomu tak chtěla, že z tohoto nádherného stromu zbylo pouhé torzo a tak už jen dobové fotografie nám připomínají jeho krásu a mohutnost.
 
Během vašeho toulání naší krásnou přírodou vám přejeme nejen spousty krásných zážitků, pěkné a slunečné počasí, ale i to, abyste třeba i vy někde ten svůj strom našli!
 
midlan a M@x
........................................................................................................................................................................................................

TOPlist

 Informace pro Vás:

 OMLOUVÁME SE ZA PROBLÉMY SE ZOBRAZENÍM MENU, KTERÉ ŘEŠÍME S ADMINEM WEBU.

 Přinášíme další cíl pro Vaše putování za krásnými stromy, CWG s číslem 200...

 Novým sponzorem našeho projektu se stal internetový obchod tytyty.cz
Doporučení pro umísťování keší k památným stromům najdete tady