O projektu | Seznam keší | Mapa aktivních keší | Doporučení pro založení | Ikonky | Lovci | CWG | Kontakt

O užitečnosti stromů již bylo psáno mnohé. Některé stromy, kromě své užitečnosti, mohou být i významné. V zákonech není termín významný strom zaveden, proto se termín používá pro označení stromů významných například s ohledem na:
Ač stromy z těchto důvodů mohou být vyhlášeny památnými, neznamená to, že stromy bez takového označení nejsou významné. Naopak to, že je nějakému stromu věnována keška, z něj ještě nedělá významný (byť pro keškaře určitě je).

Projekt Významné stromy vytvořili v roce 2008 midlan a M@x, stejně jako první webovky na této adrese. Poslední aktualizace bohužel proběhla v roce 2014, následně byly stránky pro neaktivitu smazány. Jelikož nám přišlo škoda nechat tento projekt zapomenutý, rozhodli jsme se jej v roce 2022 obnovit.

Přidání keše do projektu:

Víte o keši věnované význanému stromu? Není součástí série? Aby se její součástí stala, stačí nám o ni dát vědět prostřednictvím následujícího formuláře. Zda byla keš do série zařazena zjistíte tak, že bude zalistována v oficiálním bookmarku. Pokud není listing věnován úplně něčemu jinému, pak se nemusíte bát, že by k zařazení keše nedošlo.
Počet keší ve frontě na zařazení do série: 36